Jest plan, jest radość

KOWANÓWKO. W części Kowanówka graniczącej z Wełną i ulicą Sanatoryjną, zwanej nieformalnie Kaczymi Dołkami, od wieków jest problem z brakiem czystej wody i kanalizacji. Starania sołtys Kariny Wojdanowicz odniosły skutek i jest już plan, by i na Kaczych Dołkach PWiK wykonało wodociągowanie i miejsce to skanalizowało. Plan obejmuje lata 2018 – 2019, a opcja już na rok przyszły jest najpewniejsza. Mieszkańcy tego rejonu Kowanówka nie kryją swej radości.

Podobne artykuły