Rząd: ponad 4 mln złotych dla gminy Ryczywół i powiatu obornickiego na budowę nowych obiektów oraz remont istniejącej infrastruktury sportowej

WARSZAWA, POWIAT OBORNICKI. Powiat obornicki i gmina Ryczywół zdobyły dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę nowych obiektów oraz remont istniejącej infrastruktury sportowej. Na te zadania na ternie powiatu obornickiego Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy prawie 4,5 miliona złotych.
Budowa hali sportowej w Ryczywole, boiska wielofunkcyjnego w Ludomach oraz remont sali gimnastycznej przy obornickim Liceum Ogólnokształcącym a także budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Obornikach to potrzebne i oczekiwane inwestycje.
– 17 lipca odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wnioski złożone przez samorząd gminy Ryczywół oraz przez powiat obornicki znalazły akceptację wśród członków zespołu. Ministerstwo Sportu wesprze te potrzebne inwestycje niebagatelna kwotą ponad trzech milionów złotych – stwierdził Marcin Porzucek, obornicki poseł PiS. Wcześniej, na zaproszenie wicestarosty obornickiego Andrzeja Okpisza, poseł Marcin Porzucek odwiedził Oborniki. Panowie dyskutowali nad potrzebą zrealizowania powyższych inwestycji. – Rozumiem argumenty wicestarosty obornickiego pana Andrzeja Okpisza i w pełni je podzielam. Przez blisko dekadę zasiadałem w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, i pracowałem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Znam potrzeby naszego regionu, dlatego wtedy jako radny, a dziś jako poseł wspieram te przedsięwzięcia, które służą lokalnym społecznością. Gratuluję przede wszystkim mieszkańcom oraz władzom samorządowym. Wspólnie udało nam się osiągnąć wielki sukces – powiedział poseł Porzucek.
W sumie na wszystkie wymienione inwestycje Ministerstwo Sporu i Turystki przeznaczy 4 235 900 zł. Pieniądze będą przekazywane w dwóch transzach dla każdego z samorządów: dla gminy Ryczywół i dla powiatu obornickiego. Inwestycje ruszą niebawem, i będą służyć lokalnym społecznościom. A młodzi będą mogli wykuwać sportowe talenty.
. Z wielką radością włodarze gminy Ryczywół przyjęli informację, z której wynika, że pozytywnie rozpatrzono ich wniosek o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Ryczywole oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ludomach. Łączna kwota dotacji wynosi 4 mln zł, które zostaną przekazane Ryczywołowi w dwóch transzach – 2 mln w roku bieżącym i drugie 2 mln w roku przyszłym.
Od dziś zatem wiadomo, że budowa hali, szacowana na kwotę ponad 8 mln zł, kosztować będzie Ryczywół znacznie mniej, gdyż otrzymane dofinansowanie (3,5 mln zł) oraz zwrot podatku VAT (1 630 000 zł), a także umorzenie części kredytu zaciągniętego na pokrycie części kosztów (ponad 460 tys. zł), realnie zawęża koszty do 3 150 000 zł.
Taki też był plan wójt Renaty Gembiak- Binkiewicz, o czym już niejednokrotnie pisaliśmy i który, choć jej oponenci weń bardzo wątpili, doprowadziła konsekwentnie do końca.
Sama o pozyskaniu tak potężnego wsparcia mówi: Sukces nie przychodzi sam… Niedawno znajoma zapytała mnie, co słychać w pracy… Opowiedziałam jej m.in. o rozpoczętych na terenie naszej gminy inwestycjach, o pozyskanych na ten cel dofinansowaniach z krajowych i unijnych programów. Powiedziała „Jak się cieszę, że tak się wam udaje!” Odpowiedziałam jej, że to nie do końca jest dobre określenie, bo to się nie „udaje” – to wynik ciężkiej, ponad dwuletniej pracy, żeby to, o czym marzyliśmy, mogło stawać się na naszych oczach rzeczywistością. To także rezultat ciężkiej pracy i odwagi w podejmowaniu decyzji. Stanowczości i konsekwencji w dążeniu do celu. Efekt współpracy wielu osób i zapewne… odrobiny szczęścia. Rozdzwoniły się dziś telefony z gratulacjami. A ja najbardziej chcę teraz podziękować tym osobom, dzięki którym nie byłoby tej dzisiejszej radości. To była wasza odwaga, konsekwencja, zaufanie i praca! Przewodniczącemu rady gminy – Michałowi Bogaczowi, zdecydowanej większości radnych, którzy uwierzyli w wizjonerskie wręcz plany rozwoju tej gminy, pracownikom Urzędu Gminy, którzy przygotowywali dokumentację aplikacyjną. Szczególne słowa podziękowania należą się też Grzegorzowi Piechowiakowi, posłowi RP, za wsparcie i dobre słowo, zarówno podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie jak i podczas niecierpliwego oczekiwania na wyniki oceny. Przede wszystkim – dziękuję wam wszystkim, którzy w nas wierzyliście przez te wszystkie miesiące.
Trwają prace przy budowie hali sportowej, niebawem ludomianie będą korzystać z nowoczesnego boiska i są na to wszystko pieniądze.

Podobne artykuły