Święto policji z awansami i życzeniami

Święto policji z awansami i życzeniami

OBORNIKI. W miniony piątek w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach policjanci oraz pracownicy cywilni obchodzili doroczne Święto Policji. W uroczystym apelu udział wziął pełniący obowiązki pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster.
W obornickich obchodach 98. rocznicy powołania Policji Państwowej uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: starosta obornicki Adam Olejnik i jego zastępca Andrzej Okpisz, wiceburmistrz Piotr Woszczyk, przewodnicząca komisji rewizyjnej Gminy Ryczywół Monika Olech, przewodzący radą powiatu Gustaw Wańkowicz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach st. kpt. Dariusz Szrama, nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Jacek Szczepanik, komendant Straży Miejskiej w Obornikach Jacek Klawiter, wiceprokurator powiatowy Konrad Frąckowiak, kapelan obornickiej policji ks. Józef Kamzol, były zastępca komendanta powiatowego policji w Obornikach mł. insp. w st. sp. Wiesław Ptaszyński oraz policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Obornikach wraz z rodzinami. 
Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości nastąpiło przywitanie uczestników spotkania.
Policjantkom i policjantom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Komendant wojewódzki policji w Poznaniu, w drodze wyróżnienia i w przedterminie, mianował na stopień nadkomisarza policji kom. Jacka Wyrwała – zastępcę naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Oborniki. Z kolei komendant główny policji na stopień podinspektora policji mianował nadkom. Waldemara Dobrychłop – pierwszego zastępcę komendanta powiatowego Policji w Obornikach.
Rozkazem personalnym komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu na wyższe stopienie policji mianowani zostali:
Na stopień starszego aspiranta policji: asp. Joanna Szrejter i asp. Marcin Wysocki. Na stopień aspiranta policji: mł. asp. Szymon Pędzich i mł. asp. Maciej Wesołowski.
Na stopień młodszego aspiranta policji: sierż. sztab. Damian Garbień, sierż. sztab. Tomasz Broniszewski, sierż. sztab. Anna Kuchnowska, sierż. sztab. Patryk Wielgosz oraz sierż. sztab. Szymon Zydorczak
Na stopień sierżanta sztabowego policji: st. sierż. Michał Noak i st. sierż. Paweł Witzberg.
Na stopień starszego sierżanta policji: sierż. Sławomir Brożek, sierż. Paweł Chudziński, sierż. Maciej Maciejewski, sierż. Wojciech Zys, sierż. Michał Gorgol, sierż. Łukasz Tarka, sierż. Oskar Hildebrandt, sierż. Paweł Wasila, sierż. Grzegorz Zając, sierż. Jakub Michalski, sierż. Jacek Rączkowski oraz sierż. Grzegorz Til.
Na stopień sierżanta policji: st. post. Agnieszka Majchrzak, st. post. Łukasz Siejkowski, st. post. Magdalena Zeman, st. post. Maciej Janik, st. post. Magdalena Januszak i st. post. Stanisław Sojka. Na stopień starszego posterunkowego mianowani zostali: post. Maciej Gaweł, post. Oskar Hajt, post. Barbara Strzępka, post. Kamil Piasecki i post. Marcin Rembacz.
Inspektor Roman Kuster serdecznie podziękował wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym za trud i zaangażowanie. Podkreślił, że: – Służba w policji to okres nie tylko wielu wyzwań, ale też czas szczególnego poświecenia, wielu wyrzeczeń, wytężonej pracy i gotowości niesienia pomocy z narażeniem własnego życia i zdrowia. Każdy policjant zapewne pamięta słowa roty swego ślubowania. Także policjant wydziału kryminalnego, który munduru nie ubiera, a trzeba o tym pamiętać. Możemy świętować, ale musimy także pracować. Stawiamy czoła zagrożeniom, w tym także tym nowym.
Adam Olejnik stwierdził (cokolwiek to znaczy) – Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą dobrze funkcjonować bez wsparcia policji. Odczytał list pochwalny i przekazał go wraz z kwiatami na ręce komendanta.
Piotr Woszczyk podziękował mundurowym, wyraził szacunek i odczytał odpowiedni adres. Monika Olech przekazała od wójt i społeczności ryczywolskie najserdeczniejsze życzenia, wyraziła najwyższe uznanie i pogratulowała sukcesów, zapewniając zebranych o życzliwości ze strony społeczeństwa. Do życzeń dołączył się Jacek Klawiter przypominając, że spoczywa na nim obowiązek współpracy z policją, z którą wielokrotnie współpracował i zawsze z pozytywnym skutkiem.
Podobnie Jacek Szczepanik i Dariusz Szrama. Kapelan Józef Kamzol podziękował policjantom- za posługę codzienną. Pogratulował awansów i zgodził się z prawem do świętowania. Na koniec udzielił im na piątek dyspensy, w zamian za dobry uczynek. Do wszystkich życzeń i podziękowań, pamiętając również o pracownikach cywilnych, dołączył komendant policji w Obornikach, insp. Wojciech Spychała. Pogratulował funkcjonariuszom awansów, życzył zdrowia oraz dalszych sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym.
To zakończyło część oficjalną, a podczas tej nieoficjalnej przyszedł czas na gratulacje i uściski od rodzin, wspólną kawę i ciasto.

Podobne artykuły