Rząd: obwodnica Obornik na liście rezerwowej – nie będzie rozpoczęcia prac przed 2023

Rząd: obwodnica Obornik na liście rezerwowej – nie będzie rozpoczęcia prac przed 2023

WARSZAWA, OBORNIKI. Jak już informowaliśmy, po ponad 40 latach planowania obwodnicy Obornik w ramach drogi krajowej S11, pojawiły się na wiosnę pierwsze konkrety. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała oficjalne dokumenty potwierdzające budowę obwodnicy z podziałem na etapy i czas realizacji.
GDKiA zaproponowała, że obwodnica Obornik podzielona została na dwa etapy, które będą wdrażane do realizacji. Pierwszy etap to odcinek Ujście – Oborniki o długości 49 km, który ma być zrealizowany w okresie do listopada 2025 r. Kolejny etap, ten ważniejszy dla mieszkańców gminy Oborniki, to odcinek Poznań – Oborniki. Oddanie jego 23-kilometrowego odcinka, to także listopad 2025 r. Przedstawione przez GDDKiA harmonogramy były jedynie prognozą. O rozpoczęciu budowy miał zadecydować rząd.
Oborniccy posłowie różnych opcji politycznych i władze samorządowe podjęły starania, aby skłonić rząd do podjęcia ostatecznej decyzji o rozpoczęciu budowy. Burmistrz Tomasz Szrama był z wizytą u ministra drogownictwa oraz zaprosił do Obornik prezydenta Dudę. Okazało się jednak, że to nie wystarczyło.
W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Lista obejmuje wybudowanie w całym kraju dodatkowych 73 obwodnic. Niestety, do listy kluczowych projektów nie dopisano obwodnicy Obornik.
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało nas, że wraz z oszczędnościami, uzyskiwanymi podczas rozstrzygania postępowań przetargowych, na listę będą trafiać kolejne zadania. Na jednym z pierwszych miejsc listy rezerwowej znajduje się obwodnica Obornik.
Jeżeli jednak do budżetu nie wpłyną znaczące środki, budowa S11 nie rozpocznie się przed 2023 rokiem, a nie ma jej również w perspektywie do 2025 roku. W ramach limitu 135 mld zł powstaną np. obwodnice Olesna, Chełma, Opatowa, Nowego Sącza, Chełmca czy obwodnica Poręby i Zawiercia. Jednak nie Obornik.
Pytane o obwodnicę Obornik, ministerstwo odpowiedziało nam: decyzja w tej sprawie będzie podejmowana indywidualnie, w zakresie możliwości finansowania projektu, oraz mając na względzie deficyt finansów publicznych. Dlatego też, podjęcie decyzji o skierowaniu do realizacji zadań w tej formule zależne jest od szczegółowych analiz finansowych, technicznych i prawnych.
Jedyną nową informacją dotyczącą obwodnicy Obornik jest przedstawienie jej dokładnego przebiegu, planu oraz kosztorysu. Obwodnica, licząc od Ocieszyna do Parkowa, będzie miała 13,7 km długości a koszt jej budowy został obliczony na 558 mln złotych – wliczając w to most przez Wartę w Łukowie.
Na liście rezerwowej znalazł się także odcinek od węzła na drodze szybkiego ruchu Poznań Północ w Złotkowie do Ocieszyna. Odcinek ten liczyć będzie 9 km i kosztować 317 mln zł. Podobnie na liście rezerwowej znalazła się dalsza projektowana droga szybkiego ruchu w kierunku Rogoźna. Odcinek z Parkowa do Piły liczyć będzie 58 km i kosztować prawie 2 mld zł.

Podobne artykuły