Stypendia dla uczniów

GMINA OBORNIKI. Wpłynęło już siedem wniosków o przyznanie przez burmistrza Obornik stypendium naukowego uczniowi jednej z gminnych szkół podstawowych, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Takie stypendium, wprowadzone do budżetu gminy uchwałą rady miejskiej, może otrzymać każdy uczeń o ile jego średnia ocen osiąga wymaganą regulaminem wysokość, a ponadto brał udział w konkursach sygnowanych przez wojewódzkiego kuratora oświaty.
Wysokość stypendium wynosi od 100 do 300 złotych miesięcznie i w im większej ilości konkursów stypendysta brał udział, i im lepsze uzyskał w nich wyniki, tym większą otrzyma kwotę.

Podobne artykuły