Defibrylator w urzędzie

Defibrylator w urzędzie

ROGOŹNO. Dla podniesienia bezpieczeństwa klientów i pracowników urzędu miejskiego w Rogoźnie w budynku magistratu dostępny jest automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) – urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Tu trzeba wyjaśnić, że defibrylacja jest zabiegiem medycznym, polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii.
Wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia.
AED po uruchomieniu wykorzystuje komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji krążeniowo oddechowej i defibrylacji. Kiedy AED wykryje rytm serca wskazany do defibrylacji ładuje się i wydaje ostrzeżenie „nie dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji” po wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji. Następnie AED wydaje polecenie wykonania reanimacji przez okres dwóch minut, po czym urządzenie wykonuje ponowną analizę rytmu serca.
Nowoczesne defibrylatory wydają sygnały dźwiękowe ułatwiające ratownikom utrzymanie odpowiedniego tempa ucisków klatki piersiowej, które według obecnych standardów wynoszą 100 uciśnięć na minutę.
Należy pamiętać, że w każdym przypadku w trakcie interwencji, poza użyciem defibrylatora, niezbędne jest wezwanie pomocy – numer 112.

Podobne artykuły