Latem światła stop

Latem światła stop

OBORNIKI. W poprzednim numerze Ziemi Obornickiej pozwoliliśmy sobie na pochwałę akcji wyłączania świateł sygnalizacji drogowej w momentach największego natężenia ruchu na drodze nr 11.
Była to przemyślana decyzja, pod którą podpisał się zastępca dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tadeusz Luka, która spowodowała, że światła będą latem wyłączane. Zapewnił nas o tym sam dyrektor przesyłając ze swej siedziby przy ulicy Siemiradzkiego w Poznaniu taka oto informację: W związku z koniecznością upłynnienia przejazdu droga krajowa 11 stanowiącą jeden z głównych szklaków dojazdowych w kierunku morza Bałtyckiego polecam na czas trwania wakacji, to jest do dnia 31 sierpnia 2017 roku wyłączanie wszystkich sygnalizacji świetlnych wzdłuż jej przebiegu w następujących dniach tygodnia. W piątki od godziny 14:00 do 20:00, w soboty od 6:00 do 18:00 i w niedziele od 14:00 do 21:00.
W Obornikach wyłączenia dotyczą skrzyżowania jedenastki z ulicami: Kowanowską, Młyńską, Kopernika, Lipową i w Bogdanowie na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2052P do Objezierza.
Znacznie upłynni to ruch, choć trzeba zauważyć, że kosztem tego udogodnienia dla jednych, będzie utrudnienie dla innych. Będzie bowiem nadzwyczaj trudno przejechać ulicami poprzecznymi w stosunku do jedenastki. Tam kierowców czeka bardzo długie oczekiwania na przejazd i niebezpieczny wjazd na ruchliwe skrzyżowanie. Dlatego wato tak planować drogę w taki sposób, aby zdarzało się to możliwie najrzadziej.

Podobne artykuły