Dofinansowanie dla Tłukaw

TŁUKAWY. Urząd marszałkowski ogłosił wyniki oceny wniosków w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. W tym roku startowały w nim ze swoimi pomysłami aż trzy sołectwa gminy Ryczywół.
Projekt pod nazwą „Strażacki zakątek w Tłukawach – rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy stawie”. otrzymał dofinansowanie w kwocie 26 941,00 zł. Całkowity koszt zadania to 74 746,00 zł, więc dofinansowanie stanowi jego istotną część.
Zgodnie z zasadami programu na łączny koszt projektu składają się środki zabezpieczone w funduszu sołeckim, dofinansowanie z UMWW, środki zabezpieczone przez radę gminy w budżecie (poza funduszem sołeckim) oraz wkład własny mieszkańców, jakim może być ich praca, sprzęt czy materiały.
W ramach tłukawskiego projektu zostało zaplanowane wyczyszczenie stawu, uporządkowanie terenu wokół niego, wytyczenie i wykonanie alejek spacerowych oraz zamontowanie ławek zachęcających do wspólnego spędzania czasu.
W ich bezpośrednim otoczeniu posadowiona zostanie tablica informująca o historii działalności OSP w Tłukawach wraz z archiwalnymi fotografiami. W centralnym miejscu, pod zadaszeniem, znajdować się będzie zabytkowy konny wóz strażacki, który mieszkańcy zamierzają we własnym zakresie odrestaurować.

Podobne artykuły