Bezpieczne Żniwa 2017

POWIAT OBORNICKI. W Muzeum Młynarstwa w Jaraczu odbyła się jedenasta konferencja szkoleniowa dla rolników powiatu obornickiego, poświęcona bezpieczeństwu na terenach wiejskich. W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” przedstawiono szereg informacji z zakresu bezpieczeństwa w okresie żniwnym, ale i także możliwe formy pozyskania dofinasowań z ARiMR oraz możliwości ubiegania się o odszkodowania w przypadku utraty plonów z powodu pożaru. Konferencję rozpoczął swoim wystąpieniem komendant powiatowy PSP w Obornikach Sławomir Zdrenka, a prócz wicedyrektora ARiMR obecni byli także samorządowcy z Ryczywołu i Rogoźna.
Profesjonaliści z kręgów ochrony przeciwpożarowej przedstawili szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem podczas żniw i wakacji, a także powiedzieli jak nieść pierwszą pomoc w nagłych wypadkach. Żniwa to wszak czas nasilonych prac polowych przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Rolnicy w pośpiechu wykonują wszelkie prace, często pracują po kilkanaście godzin dziennie, aby zdążyć zebrać swoje plony przed wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. Na rolnika czyhają zagrożenia wypadkowe w czasie prac związanych z koszeniem zbóż i traw, prasowaniem i transportem słomy oraz siana. Podczas takich prac dochodzi do wielu, czasem tragicznych w skutkach wypadków, prowadzących do utraty zdrowia, a nawet życia.
W natłoku różnorodnych prac rolnych należy zadbać nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu miejsca pracy. W okresie wakacyjnym dzieci bawiące się w obejściu gospodarskim i w pobliżu maszyn narażone są na różnego rodzaju urazy. Ciekawe otaczającego ich świata mogą niepostrzeżenie zbliżyć się do pracujących maszyn i transportowanych płodów, nie widząc zagrożenia mogą niespodziewanie znaleźć się w strefie bezpośredniej utraty zdrowia lub życia. Należy zapewnić dzieciom właściwą opiekę i udzielić im stosownych ostrzeżeń. Rolnicy angażujący dzieci do pomocy w gospodarstwie rolnym powinny pamiętać, że nie wolno powierzać dzieciom prac przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych. Rozwaga rolników i dbałość o właściwe zabezpieczenie dzieci podczas zbioru i transportu płodów rolnych może ustrzec je przed groźnymi w skutkach wypadkami.

Podobne artykuły