Warsztaty Terapii Zajęciowej bez wsparcia ze strony powiatu

WIARDUNKI. – Termomodernizacji Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach nie będzie, bo brak jest dofinansowania ze strony powiatu – poinformowała wójt Ryczywołu Renata Gembiak-Binkiewicz, dodając: Napisali, że nie dadzą, więc cały plan padł.
W tej sytuacji gminy się wycofały, bo już zabezpieczyły na ten po 40 tys. w swych budżetach, a to w nowej sytuacji nie wystarczy. Tu trzeba wyjaśnić, że koszt tak bardzo potrzebnej termoizolacji budynku dawnej szkoły, a obecnie warsztatów dla najbardziej pokrzywdzonych przez los osób, wyliczono na kwotę 160 tysięcy złotych. Wszystkie gminy powiatu oraz sam powiat miały się na ten cel złożyć po 40 tysięcy. Przez długie miesiące wyglądało na to, że plan uda się zrealizować, aż nagle powiat wycofał swoje wsparcie, a gminy nie chcą dołożyć po kilkanaście tysięcy za powiat.
Jak zdołaliśmy się dowiedzieć prawdopodobnym powodem wycofania się powiatu ze wspólnej inwestycji miałaby być odmowa gminy Ryczywół dołożenia powiatowi określonej kwoty do przebudowy drogi Gorzewo – Ludomy.
O tym, że współpraca pomiędzy powiatem a gminami kuleje, pisaliśmy już nie raz. Jednak tak źle jak obecnie, chyba jeszcze nie było.

Podobne artykuły