Spotkanie absolwentów

Spotkanie absolwentów

OBORNIKI. 1 lipca odbyło się z okazji okrągłej 50. rocznicy zdania matury spotkanie absolwentów obornickiego ogólniaka z rocznika 1966/1967. W nowo powstałej restauracji Marcus spotkały się trzy klasy obornickiego LO wraz z profesorem Konstantym Geislerem. Jednym z organizatorów i pomysłodawców spotkania była Aldona Banik. Wśród niemal 60-ciu abiturientów znalazło się wiele znanych postaci z kręgów biznesu, oświaty czy samorządu ze starostą Adamem Olejnikiem i członkiem zarządu powiatu Zofią Kotecką na czele. Absolwenci wspominali minione półwiecze, czas gdy zdawali maturę oraz cieszyli się swą obecnością, będąc znów razem i nadal w Obornikach.

Podobne artykuły