Ludomy przyjazne naturze

LUDOMY. Wielkopolskim sołectwem najbardziej przyjaznym naturze okazały się w tym roku Ludomy i warto to mocno podkreślić, bo jest to oczywisty powód do dumy.
W konkursie ogłoszonym w ramach Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Ludomy zdobyły pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł, ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Certyfikat oraz czek odebrały w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu sołtys Ludom Monika Olech w asyście wójt Ryczywołu Renaty Gembiak-Binkiewicz oraz Grażyny Foedke, prezesa Stowarzyszenia Aktywni Razem.

Podobne artykuły