Bardzo niepewny los obwodnicy Rogoźna

POWIAT OBORNICKI. W minionym tygodniu poseł Krzysztof Paszyk zaprosił do Obornik wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka oraz radnego sejmiku województwa Jerzego Kado, by zapoznać się ze stanem przygotowań inwestycji już realizowanych w naszym powiecie, jak również zabiegać o kolejne pomyślne decyzje województwa dla Obornik i powiatu.
Podczas konferencji prasowej, bezpośrednio po spotkaniu, przedstawiono stan przygotowania inwestycji realizowanych przez samorząd województwa na terenie powiatu obornickiego.
Podczas spotkania z marszałkiem nadzorującym dogi wojewódzkie nie mogło zabraknąć tematu obwodnic Obornik i Rogoźna w ciągu dróg wojewódzkich.
Ta pierwsza, budowana przez most wroniecki, finansowana w całości przez samorząd województwa wielkopolskiego, realizowana będzie w przyszłym roku bez przeszkód, choć z rocznym opóźnieniem, o czym piszemy w innym miejscu.
Gorzej z obwodnicą Rogoźna. Jak mówił Wojciech Jankowiak – Województwo jest gotowe realizować tę oczekiwaną przez mieszkańców inwestycje. Są środki europejskie zarezerwowane przez województwo na ten cel. Jednak z przyczyn środowiskowych planowany dotąd wariant przebiegu drogi nie może być zrealizowany. W tej sytuacji trwają starania o przyjęcie alternatywnego wariantu, nie naruszającego miejsc gniazdowania chronionych gatunków ptaków. Trwa wyścig z czasem, by ustalić nowy przebieg, tak by do końca roku obwodnica zdążyła otrzymać dofinansowanie ze środków europejskich.
Marszałek ocenił, że – jeśli nowy wariant będzie wymagał oceny oddziaływania środowiskowego, to obwodnicy nie uda się zrealizować w obecnej perspektywie unijnej. Dodał też, że: samorząd województwa dołoży wszelkich starań, by obwodnica Rogoźna jednak w obecnej perspektywie powstała. Czasu jest jednak mało, został niecały rok na sfinalizowanie prac i uzyskanie dofinansowania ze środków wspólnotowych. Kończąc temat, Wojciech Jankowiak zaapelował do samorządów i wszystkich środowisk politycznych o starania w celu budowy obwodnicy Rogoźna.
Poseł Krzysztof Paszyk podniósł też temat Szpitala Kardiologicznego w Kowanówku. Jak mówił: perturbacje, wywołane przez nieodpowiedzialną reformę rządu PiS musi dziś naprawiać samorząd województwa i to właśnie ów samorząd ratuje dziś Kowanówko przed brakiem finansowania. Marszałek Jankowiak w odpowiedzi zapewnił, że po połączeniu ze Szpitalem Wojewódzkim przy ul. Juraszów władze województwa dołożą wszelkich starań, by zadbać o lecznicę w Kowanówku oraz że dobro pacjentów i personelu są niezagrożone.
Radny Sejmiku Jerzy Kado dał za przykład połączenie chodzieskiej pulmonologii z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Szpital w Chodzieży funkcjonuje dziś bardzo dobrze, a pacjenci i personel nie odczuli negatywnych skutków połączenia obu placówek, choć osoby bliżej związane ze szpitalem z Chodzieży twierdziły podczas innej konferencji coś zupełnie przeciwnego, co dowodzi, iż polityków trzeba słuchać z dużą dozą ostrożności.
Krzysztof Paszyk w trakcie spotkania zwrócił się do marszałka z poparciem starań burmistrza Obornik o ścieżkę pieszo-rowerową z Obornik do Żernik oraz rozbudowę przedszkola Bajeczka na osiedlu Leśnym w Obornikach. Poseł wykorzystał pobyt marszałka, by zabiegać o ośrodki na renowację wnętrza kościoła św. Krzyża w Obornikach. Właśnie rozstrzyga się los wniosku poznańskiej kurii o dofinansowanie odnowy jednego z cenniejszych zabytków w Obornikach. Podziału środków z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego dokona właśnie samorząd wojewódzki.
Kończąc spotkanie poseł Krzysztof Paszyk podziękował gościom za pomoc w sprawach Obornik oraz pogratulował Wojciechowi Jankowiakowi wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE.

Podobne artykuły