Żołnierze zamkną drogę wodną do Obornik

GMINA OBORNIKI. Od kilku miesięcy słychać w Obornikach i okolicy wybuchy, pojawiają się nawet wstrząsy odczuwalnych w różnych częściach gminy. Odgłosy docierają poligonu w Biedrusku, na którym intensywnie ćwiczą żołnierze. Właśnie zapowiedziane zostały kolejne takie ćwiczenia. Będą się one odbywały od 3 do 31 lipca. Od poniedziałku do piątku strzelania i ćwiczenia realizowane będą w godzinach 6:00 – 15:00. dodatkowo odbywać się będą ćwiczenia nocne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 20:00 do 2:00. W związku z planowaną realizacją szkolenia z użyciem ostrej amunicji, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje rzekę Wartę, zamknięta zostanie droga wodna na odcinku od Starczanowa do Obornik – 5 lipca. w godz. 04.00 – 02.00 i 6 lipca. w godz. 04.00 – 02.00. Należy też pamiętać o kategorycznym zakazie wstępu na teren poligonu, także tę część, która leży w gminie Oborniki. Osoby zatrzymane na poligonie muszą się liczyć z karą grzywny.

Podobne artykuły