Kolejni zasłużeni dla Ziemi Obornickiej

OBORNIKI. Kapituła Medalu Zasłużony dla Ziemi Obornickiej przyznała go w tym roku obchodzącemu jubileusz 50-lecia nieprzerwanej pracy zawodowej staroście Adamowi Olejnikowi. W dołączonej do medalu laudacji czytamy: To szanowany oborniczanin, jeden z czołowych samorządowców i działaczy społecznych Ziemi Obornickiej. Adam Olejnik ma znaczący wkład w dynamiczny rozwój powiatu obornickiego w ostatnich latach. Jako merytorycznie przygotowany samorządowiec, z zaangażowaniem i konsekwencją podejmuje strategiczne decyzje, które owocują realizacją wielu ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć, wśród których w szczególności wymienić należy modernizację i rozbudowę obornickiego szpitala. Adam Olejnik jest otwarty na dialog i współpracę. Ściśle współdziała z samorządami gminnymi, które tworzą powiat obornicki.
Taki sam medal otrzymała też Irena Pietz, która kilkadziesiąt lat swojego życia poświęciła pracy pedagogicznej, wychowawczej i bibliotekarskiej. W latach 1957-1981 była kierownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach, którą współtworzyła. W laudacji napisano – Jest jedną z trzech osób Ziemi Obornickiej, której biogram umieszczono w publikacji wydanej z okazji 110. rocznicy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Irena Pietz z oddaniem i zaangażowaniem wspierała nauczycieli, ich rozwój osobisty i doskonalenie zawodowe, jak również szeroko rozumiany proces edukacji w regionie.
Kolejną osobą, która otrzymała medal jest Stanisław Nowak, który był organizatorem i pierwszym dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Obornikach w latach 1973-1985. W latach 1985-1990 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Chrustowie. W uzasadnieniu przyznania medalu członkowie jego kapituły napisali: Stanisław Nowak przez całe swoje życie zawodowe angażował się w wiele inicjatyw na rzecz rozwoju obornickiej oświaty. Był współautorem budowy budynku szkoły w Rożnowie, współinicjatorem budowy Przedszkola nr 5 w Obornikach, współinicjatorem modernizacji budynku przy ul. Staszica i przystosowania go na budynek przedszkolny. Stanisław Nowak jest współautorem monografii „Dzieje Obornik”, przewodnika „Oborniki i okolice” oraz „Historii ZNP i Sekcji Emerytów i Rencistów w Obornikach”. Swoimi publikacjami przybliża oborniczanom historię i walory Ziemi Obornickiej. Będąc już na emeryturze nadal prowadzi aktywną działalność społeczną. Mieszkańcy Obornik darzą go szacunkiem i życzliwością.
Medalem kapituła wyróżniła także przyjaciela Obornik Jűrgena Sprockhoffa, od wielu lat współpracującego z Zespołem Szkół w Objezierzu w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży. Współuczestniczył on w przygotowaniu polsko-niemieckiej Rady Pedagogicznej Berufsbildende Schule Lüchow i Zespołu Szkół w Objezierzu.
Były też medale dla obornickich zespołów folklorystycznych, „Maniewiacy” i „Rożnowianie”.
Ci pierwsi wywodzą się z Koła Gospodyń Wiejskich w Maniewie, które swój początek wzięło z Koła Włościanek założonego w 1919 roku przez księdza prałata Stanisława Krygiera z Maniewa. W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Koło przekształciło się w zespół ludowy o charakterze wokalno-tanecznym. Misją zespołu jest zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji, upowszechnianie muzyki i kultury ludowej. Zespół „Maniewiacy” występuje regularnie od września 2000 roku, uświetniając imprezy kulturalne swojej wsi, gminy, powiatu i województwa. Do tradycji należą występy na uroczystościach Święta Plonów – dożynkach wiejskich, gminnych, archidiecezjalno-wojewódzkich oraz prezyden-ckich. Zespół występuje podczas Dni Obornik, na targach w Poznaniu, na Wielkopolskich Targach w Sielinku i wielu innych imprezach. Brał również udział w Międzynarodowym Festiwalu Smaków na Starym Rynku w Poznaniu, występował w Niemczech i Holandii.
Zespół „Rożnowianie” ma początki sięgające roku 1995. Powstanie zespołu jest związane z organizowanym wówczas „Turniejem Wsi”. Od 1997 roku zespół rozpoczął regularne próby i otrzymał nazwę: „Rożnowianie” – zespół folklorystyczny działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Rożnowie. Członkowie zespołu to mieszkańcy wsi, animatorzy kultury i tradycji ludowej, którzy z ogromnym entuzjazmem i pasją wzbudzającą podziw kultywują folklor swojej Małej Ojczyzny. Już od ponad dwudziestu lat bawią żywą, wesołą muzyką, dzieląc się uśmiechem i życiowym optymizmem. Urozmaicony repertuar, a przede wszystkim niezwykłe zaangażowanie członków zespołu sprawiły, że „Rożnowianie” uświetniając swymi występami imprezy dla własnego środowiska, z czasem zaczęli koncertować na terenie gminy, powiatu i województwa.

Podobne artykuły