Nowa gminna spółka przyciąga miliony

RYCZYWÓŁ. Dla młodego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole dzień 9. czerwca tego roku nabrał szczególnego znaczenia. Prezes Maciej Kozłowski w towarzystwie wójt Renaty Gembiak-Binkiewicz, przewodniczącego rady gminy Michała Bogacza i głównej księgowej spółki Agnieszki Ciesielskiej, podpisał umowę z marszałkiem Wielkopolski Markiem Woźniakiem na dofinansowanie zadania o nazwie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”.
Łączna wartość wszystkich projektów, które mają na celu uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie województwa wielkopolskiego, wyniosła blisko 92 mln złotych. Wartość projektu ryczywolskiego przedsiębiorstwa to niebagatelna kwota 13 206 369 złotych, a dofinansowanie tych zadań wynosi 6 493 400 złotych. Budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu poprawienie jakości wód.
Obejmie w szczególności malowniczą wieś Lipę, przez którą można dojechać do niepowtarzalnego torfowiska rezerwatu „Bagno Chlebowo”. Ze względów ekonomicznych i w celu ograniczenia negatywnego wpływu  na środowisko zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody w Gorzewie i zbudowana przepompownia wody uzdatnionej w Ludomach. Przewidywany termin zakończenia projektu to czerwiec 2018 roku.
To jednak ciągle nie wszystko. Przedsiębiorstwo Komunalne złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy dla operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii”.
Projekt opiewa na kwotę 3 050 562 złotych i otrzymał opinię pozytywną. Pomoc, jaką uzyskało przedsiębiorstwo z urzędu marszałkowskiego, to 1 517 570 złotych. 23 czerwca w urzędzie gminy Wągrowiec prezes Maciej Kozłowski w towarzystwie głównej księgowej Agnieszki Ciesielskiej i wójt gminy Ryczywół Renaty Gembiak-Binkiewicz podpisał umowę na owo dofinansowanie. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach.
W najbliższych dniach zakończy się budowa sieci wodociągowej z Zawad do Ninina, którą jest dostarczana woda ze stacji uzdatniania wody w Ryczywole. Inwestycja ta wiąże się z pierwszym etapem projektu, który dotyczy przebudowy sieci wodociągowej w Nininie wraz z wyposażeniem w układ podnoszenia ciśnienia, remontem budynku i zmianie sposobu użytkowania istniejącej stacji uzdatniania wody w Nininie. Tu przewidywane zakończenie to czerwiec 2018 roku.
Drugi etap obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lipie i nieruchomości poza aglomeracją, które nie mogły być  objęte projektem ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”. Zadanie to przedsiębiorstwo przewiduje zakończyć w czerwcu 2019 roku.
To wszystko jest wielkim sukcesem przedsiębiorstwa oraz nie mniejszym sukcesem władz gminy oraz radnych, którzy je tak niedawno powołali. W krótkim czasie to już drugi projekt, na który gmina otrzymuje wielomilionowe dofinansowanie.

Podobne artykuły