Uroczysta sesja z wyróżnieniami i medalami

Uroczysta sesja z wyróżnieniami i medalami

OBORNIKI. Finał tegorocznych Dni Obornik rozpoczęła 23 czerwca XL (40) uroczysta sesja rady miejskiej. W gościnnych murach zespołu szkół przy ulicy Obrzyckiej zasiedli samorządowcy, zaproszeniu goście z parlamentarzystami, przewodnicząca Sejmiku Wielkopolskiego oraz delegacje z Obornik Śląskich, ukraińskiego Nowojaworska i niemieckiego Lüchow. Przybyli też – władze powiatu, przedsiębiorcy, działacze wielu organizacji społecznych i politycznych oraz inni mieszkańcy gminy Oborniki, których powitał wiceprzewodniczący rady miejskiej Henryk Brodniewicz wraz z burmistrzem Tomaszem Szramą.

Gdy tylko przebrzmiały dźwięki hejnału Obornik, a potem hymnu narodowego, wystąpił burmistrz Obornik ze słowami: Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości. Każdy człowiek, choć taki sam, choć pozornie zwykły, właśnie przez ogrom perspektyw staje się kimś wyjątkowym. To od nas zależy, którą drogę wybierzemy. Co zrobimy, aby świat wokół nas był piękniejszy? Co zrobimy, aby ten świat był lepszy? Tradycja budowana jest przez całe lata. Praca i dążenia ludzi, którzy działali na rzecz naszego miasta po dziś dzień wydaje swe owoce. Pozwala czerpać z ich doświadczeń, wzorować się, naśladować. Przekładać ich praktyki na współczesną rzeczywistość. (…) Nie incydentalnie, nie przy okazji, aby wdzięczność nie była tylko ulotnym „dziękuję”, lecz prawdziwym i szczerym wyrazem uznania. Dlatego właśnie podziękowaniem takim ze strony miejskich władz winna być nieustanna dbałość o rozwój naszej gminy. Nie wolno nam zwalniać tempa. Musimy wciąż stawiać ambitne cele, bez przerwy podejmować wyzwania. Nawet te ogromne, przed laty wydawałoby się nieosiągalne, dziś będące w zasięgu ręki. 

Tomasz Szrama zapewnił, że to dla mieszkańców pozyskuje i inwestuje ogromne kwoty w inwestycjach, które im posłużą. Ostatni czas był dla gminy pod tym względem wyjątkowy. Plany władz Obornik wielokrotnie doceniły unijne komisje, oceniające wnioski o dofinansowania, przyznając Obornikom rekordowe kwoty wsparcia. Tu burmistrz wymienił takie przedsięwzięcia jak  budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego, tworzenie jednej z najpiękniejszych dróg rowerowych w całej Wielkopolsce, wiodącej do Stobnicy pośród lasów, oświetlonej i wyposażonej w przystanki dla rowerzystów, ścieżkę. Budowa całego kompleksu lekkoatletycznego na obornickim stadionie i boiska przy Szkole Podstawowej nr 3. Wymienił kolejne drogi do przebudowy, świetlice i mieszkania komunalne.  Na koniec zapewnił, że: To ogromna radość dla samorządu móc wspierać także rozliczne inicjatywy o  charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, hobbystycznym, a także społecznym i opiekuńczo-wychowawczym. Nasze organizacje, stowarzyszenia i kluby, każdego dnia niosą pomoc, dopingują, wspierają realizację marzeń. Wreszcie powiedział – Bądźmy dumni z naszego miasta i zaprosił zebranych na imprezy związane z Dnami Obornik. 

Następnie nagrodził „Honorowym Wyróżnieniem Burmistrza Obornik”. Uzasadnienia do zaszczytnych wyróżnień odczytał Dawid Stachowiak, tegoroczny maturzysta LO w Obornikach, a na scenę kolejno wchodzili: piszący te słowa Czesław Kiwertz, by odebrać z rąk Tomasza Szramy „Honorowe Wyróżnienie” dla Gazety Powiatowej Ziemia Obornicka, jednego z nielicznych w kraju tygodników, który dzięki życzliwości swych czytelników i z myślą o nich wydał w ciągu 26 lat już ponad 1000 numerów gazety. Burmistrz podkreślił, iż odznacza „Ziemię Obornicką za działalność na rzecz podtrzymania bogatej historii i tradycji obornickiej prasy lokalnej”.

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa odebrał wyróżnienie za: osobiste zaangażowanie w umacnianie współpracy między naszymi gminami.  Ks. Michał Krych został wyróżniony za wkład w rozwój parafii w Kiszewie. codzienny wysiłek, zaangażowanie i serce wkładane w wypełnianie posłannictwa oraz podejmowane działania na rzecz rozwoju parafii w Kiszewie.  Krzysztof Warguła pięknie zagrał utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Robin Hood”, a Kapituła Medalu „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej” wręczyła wyjątkowe dowody uznania: byłej sekretarz gminy Ewie Thiem oraz Edwardowi Mączyńskiemu, którzy w ubiegłym roku nie mogli odebrać przyznanych im medali. Ponadto uznano zasługi związana od dekad z lokalną oświatą Ireny Pietz, działacza na rzecz owej oświaty i regionalisty Stanisława Nowaka, samorządowca Adama Olejnika, miłośnik polskiej literatury, muzyki oraz kultury, którą propaguje w partnerskim mieście Lüchow, nieustannie z wielkim zaangażowaniem i oddaniem wspierającego wspólne przedsięwzięcia w ramach partnerstwa miast Jurgena Sprockhoffa oraz zespoły regionalne „Maniewiacy” i „Rożnowianie”.

Ci ostatni uświetnili uroczystą sesję rady miejskiej swymi występami, a potem wszyscy wyróżnieni stanęli do wspólnego zdjęcia. Nie sposób zakończyć relacji z uroczystej sesji bez przekazania informacji o podziękowaniach złożonych przez prowadzącego sesję Henryka Brodniewicza na ręce gospodyni obiektu, dyrektor Zespołu Szkół Justyny Bartol-Janasek, którą uhonorował pięknym bukietem kwiatów.

Podobne artykuły