Kto ma zlecić badania w Jaraczu?

POWIAT OBORNICKI. Niedawno informowaliśmy o zamiarze zlecenia badań geologicznych przez burmistrzów Obornik i Rogoźna, których wynik mógłby być argumentem do zablokowania raz na zawsze projektu budowy żwirowni z Jaraczu. Jest zamiar władz dwóch gmin, o którym burmistrz Tomasz Szrama poinformował radnych w czasie sesji rady miejskiej, jest też ustalanie kompetencji.

Nasza redakcja dotarła do dokumentu, w którym Tomasz Szrama zwraca się do starosty obornickiego z wnioskiem o zlecenie przez starostwo takich właśnie badań. Tomasz Szrama przypomina, że – Kwestia wykonania badań hydrologicznych lub hydrogeologicznych terenu w Jaraczu przy ujściu rzeki Flinty do rzeki Wełny, na której planowana jest eksploatacja piasku i żwiru wywołana została ze strony Starostwa Powiatowego w Obornikach. Burmistrz zacytował w swym piśmie oświadczenie naczelnik wydziału ochrony środowiska starostwa powiatowego Ewę Durasiewicz, która podczas posiedzenia komisji gospodarczej miała powiedzieć:  „Planowane wydobycie kopaliny z udokumentowanego złoża Jaracz MC będzie miało niewątpliwie negatywny wpływ na zmianę stosunków wodnych w rzece Wełnie, w rzece Flincie i w rzece Starej Flincie”, „(…) może spowodować niedobory wody w rzece Wełnie, zwłaszcza w okresach letnich i jesiennych niskich przepływów, co może mieć negatywny wpływ na zasoby wody w ujęciu wody pitnej w Kowanówku dla 30 tys. mieszkańców miasta i gminy Oborniki”, Zauważył też, że starosta Adam Olejnik był podobnego zdania: podnosząc konieczność wykonania badań hydrogeologicznych i hydrologicznych – zatem badania winiec zlecić właśnie on.

Nie poznaliśmy odpowiedzi starosty, jednak fakt konieczności zlecenia badań hydrologicznych wydaje się być przesądzony.

Podobne artykuły