Place zabaw po przeglądzie

OBORNIKI. Sezon w pełni, więc i urządzenia służące rekreacji i zabawie muszą być w pełni sprawne. Zakończył się ich przegląd i nie wszędzie było idealnie. Szczególnej uwagi wymaga plac zabaw na tyłach pływalni.  Usuną go rzemieślnicy z PGKiM. Wymieniony zostanie piasek w piaskownicy, drabince przybędzie nowy szczebel, a ściance wspinaczkowej na „lokomotywie” jeden uchwyt. Ogólna ocena urządzeń na pozostałych placach zabaw wypadła bardzo dobrze.

Podobne artykuły