Burmistrz Szrama rozliczył się z budżetu i otrzymał absolutorium

OBORNIKI. Podczas ubiegłotygodniowej sesji rady miejskiej burmistrz Tomasz Szrama uzyskał pełne absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016.  Z wyjątkiem jego stałej opozycjonistki, Anny Rydzewskiej, wszyscy głosowali za skwitowaniem burmistrza, nikt nie był przeciw. Jedynie była burmistrz wstrzymała się od wydania opinii. Takie głosowanie jest dowodem na pełne poparcie dla sposobu wydawania pieniędzy podatników przez burmistrza.

W jaki sposób je wydał wyjaśnił sam w swym sprawozdaniu. Tu trzeba dopowiedzieć, że znaczna część z ponad 130 milionowego budżetu jest przeznaczona na oświatę i pomoc społeczną. Znaczna część pozostałej kwoty wydawana jest na utrzymanie gminy, w tym komunikacji miejskiej, boisk, sołectw, na imprezy zbiorowe, na utrzymanie zieleni miejskiej, dróg, chodników i innej infrastruktury, w tym oświetlenia.  W rejonie parku przy ul. 15 Sierpnia w Obornikach  pojawiły się nowe słupy oświetleniowe. Koszt prac wyniósł około 20 tys. tysięcy złotych. W parku zamontowano trzy słupy oświetleniowe z oprawami LED 40 W. Powstało 150 metrów nowego chodnika i zatoka autobusowa w Gołębowie. Koszt inwestycji wyniósł około 50 tys. zł. Za 60 tys. wybudowano przed Szkołą Podstawową w Chrustowie zatokę autobusową, która poprawi bezpieczeństwo oraz komfort uczniów.  W budynku, w którym znajduje się świetlica wiejska w Pacholewie zakończyły się prace związane z modernizacją poddasza. W ramach inwestycji zdemontowano podwieszany sufit, odkrywając drewnianą konstrukcję więźby dachowej. Belki poddane został konserwacji, a zniszczone elementy zastąpiono nowymi. Dach budynku został ocieplony, a ściany na poddaszu uzupełnione i wykończone. Ostatnim etapem prac była instalacja oświetlenia. Dzięki modernizacji uzyskano efekt większej przestrzeni wewnątrz budynku i przywrócono świetlicy wiejski charakter.

Wspólnie z Obornicką Spółdzielnią Mieszkaniową przebudowano i odnowiono jezdnię na ulicy Łazienkowej. Powstało 60 nowych miejsc postojowych oraz chodniki. Zamontowano nowe oświetlenie ledowe. Łączny koszt inwestycji wyniósł około 700 tys. zł. Udało się zakończyć ostatni etap modernizacji toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach. Nowe w niczym nie przypominają łazienek sprzed wakacji, które nie zmieniały się od szkolnych czasów rodziców dzisiejszych uczniów. Wartość całej inwestycji wyniosła około 350 tys. zł.

Nieczajna i Uścikówiec to kolejne wsie w gminie Oborniki, których mieszkańcy mają własną siłownię zewnętrzną. Obie siłownie powstały w ramach funduszu sołeckiego. W parku przy OOK także powstała siłownia zewnętrzna służąca mieszkańcom Obornik, a obok Zespołu Szkół przy ul. Obrzyckiej powstał system do ćwiczeń. Zamontowano tam m.in. drążki poziome, poręcze równoległe, drabiny, liny, kółka gimnastyczne. Koszt tej inwestycji sięgnął 19 tys. W Górce powstał nowy plac zabaw. Ruszyły prace przy zagospodarowaniu terenu na potrzeby boiska wiejskiego w Bąblinie. W tym roku powstanie też altana biesiadna o wielkości 35 m2 w Urbaniu. W Uścikowie zakończyły się prace związane z montażem oświetlenia. Inwestycja kosztowała ponad 67 tysięcy złotych. Postawiono za to 15 słupów oświetleniowcy z oprawą LED52W.

Zakończono prace przy ulicach: generała Leopolda Okulickiego, Romana Dmowskiego oraz Wawrzyniaka. Została wykonana droga z kostki betonowej, chodniki oraz kanalizacja deszczowa przy ulicy generała Leopolda Okulickiego i Romana Dmowskiego. W ramach inwestycji przy ulicy Wawrzyniaka wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z zjazdami do posesji, odwodnieniem oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Łączny koszt budowy ulic wyniósł około 750 tys. zł. Przebudowano drogę w Maniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt prac wyniósł 775 282 zł, z czego 102 500 zł pochodziło ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Z myślą o dzieciach na placu zabaw przy ul. Obrzyckiej zamontowana została nowa huśtawka dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 20 tys. zł. W Lulinie wykonany został za około 35 tys. nowy chodnik.  Wzdłuż ulicy Droga Leśna przebudowano chodnik oraz schody. Kolejny chodnik powstał w Kowanowie. Tam koszt prac wyniósł ok 37 tysięcy zł. Przy OOK wybudowano plac przeznaczony na potrzeby organizowania miejskich imprez, a będący alternatywą dla targowiska, które czeka generalna przebudowa.  Znacznie mniejszy plac, utwardzony kostką betonową, powstał przed świetlicą wiejską w Kowanówku.

W Bogdanowie wykonano termomodernizację świetlicy wiejskiej, poprawiając jej wygląd i obniżając koszt utrzymania.  Na obornickiej marinie został umieszczony pomost pływający. Jego koszt to 45 tysięcy złotych, a całe przedsięwzięcie zostało dofinansowane z samorządu województwa wielkopolskiego kwotą ponad 18 tys. zł. Szkoła i wieś Kiszewo po latach oczekiwań doczekały się boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 25×45. Zagospodarowano również otoczenie wokół, gdzie zamontowano ławki, kosze oraz piłkochwyty. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 331 983 zł brutto W Kowanówku dokończono za 239 tys. zł. przebudowę ulicy Jaśminowej. Przy ulicy Obrzyckiej stara wysłużona już nawierzchnia parkingu została zastąpiona nową z kostki brukowej, a przy ulicy Kruszki zużyte płyty chodnikowe zostały zastąpione tym samym materiałem. Koszt tej inwestycji wyniósł 130 tys. zł.

To tylko część inwestycji, bo było ich wiele. By je wszystkie wykonać nie wystarczyłoby gminnych środków. Tu jednak z pomocą przyszły pieniądze, jakie Tomasz Szrama pozyskał z Unii Europejskiej, z programów wojewódzkich czy z banku krajowego. Było tego łącznie niemal 10 milionów.  Nikt z rady nie kwestionował żadnej inwestycji, wszystkie spotkały się z uznaniem. Radni podnosząc ręce zaakceptowali rozdysponowanie budżetu gminy. Całokształt działalności burmistrza ocenią jednak dopiero jego wyborcy.

Podobne artykuły