Poczty bliżej ludzi

GMINA OBORNIKI. Niedawno informowaliśmy o sprzedaży przez Pocztę Polską budynku pocztowego w Wargowie i dążeniach mieszkańców tej wsi do przywrócenie urzędu pocztowego.  Gdy Poczta Polska powiedziała „nie”, burmistrz Tomasz Szrama nie tylko nie zrezygnował ze starań o powrót wargowskiej poczty, ale nawet poszerzył zakres starań o placówki pocztowe  w Maniewie, Świerkówkach, Nieczajnie, Kowalewku, Lulinie, Objezierzu i może jeszcze paru innych wsiach. –

To dobrze, bo urząd pocztowy w Obornikach jest niewydolny, a ponadto brakuje tam parkingów, więc klientów poczty czeka długie poszukiwanie miasta postojowego a potem odstanie w długiej kolejce – stwierdziła radna Irena Magdziarek, która pierwsza poruszyła problem poczt. Radna dodała: Nigdy dość urzędów blisko ludzi. Ma poparcie Tomasza Szramy, który poprosił sołtysów o sondaż wśród mieszkańców, by ustalić także potrzeby innych wsi w tym zakresie.  Taka placówka pocztowa jest już od dawna w Kowanówku, może powstać także w innym miejscowościach, o ile się znajdą chętni do jej prowadzenia.

Podobne artykuły