Spotkania pasjonatów Rogoźna

ROGOŹNO. – Przeszłość splatająca się z teraźniejszością – tak można określić, zdaniem Ewy Mroczek, tematykę zebrań członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna w okresie od marca do maja tego roku. Za niezwykle ważne uznano wydanie nakładem TPR książki dr. M. Brusta „Zamek Przemysła II”. Dzięki umiejętnemu rozpropagowaniu książka ta dotarła do wielu czytelników i to nie tylko w Rogoźnie. Szczególną ofiarnością w tym względzie odznaczyli się państwo Pioch, Szatkowska, Grześ i Runowski.

Ostatnio książkę o rogozińskim zamku mogli nabyć studenci Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także uczestnicy majowego zjazdu absolwentów LO w Rogoźnie (rocznik 1963-1967). Jeden z nich zabrał książkę do… Kanady, miejsca swego obecnego zamieszkania. Z kolei osoby odwiedzające rogoziński cmentarz mogą nabyć tę pozycję w punkcie handlowym prowadzonym przez J. Runowskiego. Na kwietniowym zebraniu członkowie TPR zredagowalidwa ważne wnioski. Pierwszy dotyczył ustawienia przed muzeum ławeczki z brązu upamiętniającej jego patronkę prof. Wojciechę Dutkiewicz, drugi wniosek dotyczył przywrócenia pierwotnej nazwy obecnemu Parkowi Zwycięstwa.

Postulowano też, by kolejną nową ulicę poświęcić doktorowi B. Wysockiemu (1873 -1931) – ofiarnemu lekarzowi, społecznikowi, przewodniczącemu rogozińskiej rady miejskiej w latach 1898-1931. Zebranie TPR, prowadzone przez sekretarza Ewę Mroczyk, poświęcono trzem ważnym rocznicom: 220-leciu powstania „Mazurka Dąbrowskiego”, 90-leciu „Mazurka” jako hymnu narodowego oraz 195 rocznicy śmierci J. Wybickiego – jego twórcy, autora słów. Członkowie TPR żyją bieżącymi sprawami miasta, dlatego podjęli dyskusję na temat rewitalizacji Rogoźna.

Podobne artykuły