Karzą za brak rachunków

GMINA OBORNIKI. Jak oświadczył komendant straży miejskiej, Jacek Klawiter – straż miejska wykonała w lutym i marcu 97 kontroli nieruchomości i wystawiła 26 z powodu braku potwierdzeń wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych a także przydomowych oczyszczalni ścieków.  To pokłosie wystąpienia przeciwko gminie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego, czy to zwykłe szambo czy przydomowa oczyszczalnia, musi korzystać z usług koncesjonowanej firmy wywożącej nieczystości. Straż miejska ma prawo wejścia na posesję, ma prawo do kontroli stanu bezpieczeństwa i czystości. Tu warto przypomnieć przykład jednego z mieszkańców gminy, który uniemożliwił strażnikom wejście na swoją posesję, co skończyło się w jego przypadku nałożoną przez sąd karą sześciomiesięcznego aresztu.

Kontrole trwają, będą się odbywały z jeszcze większa częstotliwością – powiedział Jacek Klawiter i przypomina, że – w przypadku podłączenia kanalizacji dawne szambo musi być zlikwidowane, fakt ten winien być zgłoszony, także w przypadku, gdy zbiornik zmieni przeznaczeni ena kompostownik czy zbiornik wód opadowych.

Podobne artykuły