Burmistrz Rogoźna z jednogłośnym absolutorium

ROGOŹNO. Ubiegłotygodniowa sesja rady miejskiej Rogoźna była dla Romana Szuberskiego bardzo ważnym sprawdzianem rzetelności, działania, spełniania obietnic wyborczych i zarządzania gminnym budżetem. Radni mieli udzielić mu absolutorium, uznając tym samym, że działa należycie.  O ile zdanie radnych koalicji było dla burmistrza żadną tajemnicą, o tyle ocena oficjalnej opozycji stała się miarą jego dotychczasowych decyzji i działań. Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i przedstawieniu przez skarbnik budżetu gminy przewodniczący poprosił radnych o głosowanie za absolutorium dla Romana Szuberskiego.

W tym momencie wszystkie ręce, koalicji i opozycji poszybowały do góry. Był to niewątpliwy moment triumfu dla burmistrza i jego polityki.

Podobne artykuły