Burmistrzowie z hydrologami

JARACZ. Burmistrzowie Obornik i Rogoźna zlecili firmie specjalistycznej wykonanie badań hydrologicznych w Jaraczu i okolicach, by mieć argument przeciwko powstaniu tam żwirowni. Zdaniem Tomasza Szramy i Romana Szuberskiego, żwirownia naruszyłaby bardzo poważnie ład ekologiczny i zagroziła obornickiemu ujęciu wody, co można nazwać skutkiem katastrofalnym.

Podobne artykuły