Pochwały dla prezesa

RYCZYWÓŁ. Gościem ostatniej sesji rady gminy Ryczywół był prezes gminnej spółki komunalnej Maciej Kozłowski. Opowiedział o działalności spółki, odpowiedział na pytania radnych, nakreślił zakres przyszłych inwestycji i odebrał podziękowania za dotychczasową działalność.  Najwięcej owych pochwał usłyszał z ust radnego Andrzej Cyborta: Pragnę pochwalić pana prezesa, bo jakość wody się znacznie poprawiła.

Faktycznie woda w Nininie jest lepsza, a prezes Kozłowski wyjaśnił, że to skutek wcześniejszej awarii. – Remont wymusiła poważna awaria filtra. Trzeba go było wymienić, poprawić geografię znajdującego się w nim złoża i to poprawiło smak wody. Dodał też, że – po zakończeniu prac rozkopana wcześniej droga zostanie wyrównana i odpowiednio umocniona.  Obiecał, że jakość wody w Nininie objęta będzie specjalnym nadzorem, tak jak cała sieć wodociągowa i podłączone do niej hydranty. W tym miejscu Andrzej Cybort oświadczył:  Potwierdzam, że u mnie często jest sprawdzany hydrant i cała linia wodna. Kolejny raz pragnę pana prezesa pochwalić i mu podziękować.

Pochwały radnego będą z pewnością dla prezesa spółki wodno-kanalizacyjnej dodatkową gratyfikacją za trud i tym cenniejszą, że radny wcześniej, gdy spółkę tworzono, nie był do tego pomysłu nastawiony szczególnie pozytywnie. Teraz najwyraźniej przekonał się o słuszności jej utworzenia i bardzo miło, że tego nie kryje.

Podobne artykuły