Sprostowanie

Artykuł pt. “Kłopoty leśniczego z prokuraturą w tle”, opublikowany w Gazecie Powiatowej Ziemia Obornicka, nr 1005, z 2.5.2017r., na stronie 2, we fragmencie: „BĄBLIN”/ Nowy obornicki nadleśniczy Jacek Szczepanik w swej inauguracyjnej przemowie bardzo wyraźnie podkreślił, iż ma zamiar „oczyścić obornickie lasy”..(…) – zawiera nieprawdziwą informację, tj. nieprawdą jest, że nowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Jacek Szczepanik w swej inauguracyjny przemowie sformułował wypowiedź określoną w zacytowanym wyżej fragmencie.

Jacek Szczepanik

Podobne artykuły