Są pieniądze dla seniorów

GMINA OBORNIKI. Burmistrzowi Obornik udało się pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Beneficjentami kwoty 55 000 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będą osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, mieszkające na terenie gminy Oborniki.  W ramach realizacji projektu powstanie Klubu „Senior+”, który wypełni lukę w organizacji życia społecznego seniorów i przyczyni się do poprawy jakości ich życia oraz promowania aktywnego starzenia się. Oborniccy seniorzy zyskają nowe miejsce spotkań i integracji, w którym będą mogli wymieniać się doświadczeniami i spędzać czas wolny.

Podobne artykuły