3 maja w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. W środowe przedpołudnie odbyły się w Ryczywole tradycyjne gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Wzięli w nich udział liczni mieszkańcy, w tym przedstawiciele władz samorządowych, sołectw, stowarzyszeń i organizacji, placówek oświatowych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Rozpoczęło się mszą św. w intencji Ojczyzny. Odprawiający ją w kościele św. Mikołaja proboszcz ks. Ryszard Kałużny na zakończenie uroczystej liturgii apelował:  Niech Bóg prowadzi nas do Polski sprawiedliwej, przyjaznej i otwartej na wszystko i na wszystkich. Następnie uczestnicy święta przeszli w pochodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe pod obelisk na placu 1 Maja, gdzie odbyła się główna uroczystość, poprowadzona przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Lecha Farona.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, wójt Renata Gembiak-Binkiewicz wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Zaznaczyła, że: Konstytucja 3 Maja była niezwykle doniosłym aktem, który nie tylko podkreślał polskie tradycje tolerancji, ale również stanowił fundament, dzięki któremu Polacy przetrwać mogli trudny okres zaborów.  Nie brakło części artystycznej z utworami o tematyce patriotycznej w wykonaniu młodzieży.  Licznie delegacje, reprezentujące środowiska kombatanckie, władze samorządowe, sołectwa, stowarzyszenia i organizacje, szkoły i przedszkola oraz przedsiębiorstwa, złożyły wiązanki kwiatów u stóp obelisku upamiętniającego żołnierzy i ofiary II wojny światowej. Obelisk otaczały flagi państwowe i samorządowe gminy Ryczywół. Podniosła uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

W godzinach popołudniowych odbyły się koncerty wokalistów i zespołów GOK-u. Pamiętano też o najmłodszych, dla których przygotowano gry i zabawy. Bliżej zmierzchu koncertował Jan Zieliński, a potem do tańca zaprosił zespół Protestor.

Podobne artykuły