Debaty z policją

POWIAT OBORNICKI. W kwietniu na terenie powiatu obornickiego odbyły się dwie debaty społeczne zatytułowane „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ”, których organizatorem była Komenda Powiatowa Policji. Tematem przewodnim spotkań były zagadnienia związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda, programem „Dzielnicowy bliżej nas” oraz ofertą działań profilaktycznych realizowanych przez Policję w środowisku lokalnym.

Pierwsza debata odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ryczywole.  Kolejna w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach. Podczas spotkań policjanci przedstawili i omówili nowe narzędzia, służące komunikacji i wymianie informacji ze społeczeństwem. Funkcjonariusze podczas wystąpień zaprezentowali założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.  Aplikacja Moja Komenda pozwala by każdy użytkownik szybko uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące najbliższych jednostek Policji na terenie kraju oraz ich dane teleadresowe. Natomiast Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala mieszkańcom wskazać miejsca, w których w odczuciu lokalnej społeczności poczucie bezpieczeństwa jest na niewystarczającym poziomie i niezbędne jest działanie w tym zakresie policji. Uczestników spotkań zaznajomiono również z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego istotą jest przybliżenie i ułatwienie kontaktu mieszkańca z dzielnicowym. kalnym.  Debaty były także okazją do stawiania pytań w kwestiach związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie całego powiatu. Uczestnicy spotkań mieli również możliwość wskazania problemów, które bezpośrednio ich dotykają.

Podobne artykuły