Finał konkursu matematycznego

Finał konkursu matematycznego

ROGOŹNO. W piątek  28 marca w  gościnnych murach  Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie odbył się finał Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Patronował  mu,  jak co roku, starosta Adam Olejnik. Patronat nad tegoroczną edycją objął również burmistrz Rogoźna Roman Szuberski.  Podczas eliminacji szkolnych zostali wyłonieni reprezentanci  szkół. Szkoły podstawowe reprezentowało 32 uczestników a szkoły gimnazjalne 28 uczestników.

O godzinie 10 w sali gimnastycznej  dyrektor szkoły  przywitała uczniów i ich opiekunów, życząc sukcesu i satysfakcji z pokonania nie łatwych problemów matematycznych. Po godzinie rozwiązywania testu uczniowie i ich opiekunowie skorzystali z przygotowanego w szkole poczęstunku ufundowanego przez burmistrza Rogoźna, a następnie uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w prezentacji wystaw czasowych i stałych w Rogozińskim Muzeum im. Wojciechy Dudkiewicz. Panie kustoszki w fascynujący sposób przedstawiały opowieści o Rogoźnie i twórcach wystaw. W tym czasie uczniowie  gimnazjum obejrzeli film a następnie uczestniczyli w przepięknym  apelu zorganizowanym z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja.  W czasie gdy młodzież zapoznawała się z historią,  nauczyciele – opiekunowie  matematycznych reprezentacji szkół  sprawdzali rozwiązania testów i wyłonili najlepszych matematyków spośród uczniów przybyłych na konkurs.

Mistrzem matematyki powiatu obornickiego szkół podstawowych została   Aleksandra Abraham,  uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie a wicemistrzem Michał Łatka  również  gospodarzy.  Na poziomie szkół gimnazjalnych była tak wyrównana rywalizacja, że wyłoniono aż dwóch mistrzów. Mistrzami matematyki powiatu obornickiego szkół gimnazjalnych zostali  Wojciech Włodarczak, uczeń Gimna-zjum nr 2 w Rogoźnie oraz Joanna Działo uczennica Gimnazjum w Parkowie, a wicemistrzem Kamil Krüger  uczeń Gimnazjum w Gościejewie.  Nagrody ufundowane przez starostwo wręczyli laureatom naczelnik Paweł Drewicz, wraz z przybyłą na podsumowanie konkursu  panią  wiceburmistrz Rogoźna Renatą Tomaszewską.

Na zakończenie  wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe  dyplomy i upominki ufundowane przez patronów konkursu a naczelnik Drewicz podziękował burmistrz Tomaszewskiej za wsparcie konkursu. Serdecznie podziękowania skierował on również do gospodarzy  dyrektor Iwony Rzańskiej, wicedyrektor  Izabeli Konewko i nauczycielki matematyki  Beaty Grześ-Rojek. Pan Drewicz składając podziękowania nie zapomniał również o koordynatorach gminnych: Małgorzacie Popie, Edycie Michalskiej i Marcie Kasprowicz, które koordynowały organizację konkursu w swoich gminach.

Podobne artykuły