Zabezpieczenie ruin klasztorku

Zabezpieczenie ruin klasztorku

OBORNIKI. Jak już informowaliśmy, wojewódzki konserwator nie da pieniędzy na remont ruin klasztornych przy ulicy Sądowej, musiał je więc znaleźć burmistrz. Obojętność wobec groźby katastrofy budowlanej mogła by doprowadzić kiedyś do dramatu. W tej sytuacji Tomasz Szrama postanowił sfinansować z gminnej kasy chociażby prace zabezpieczające obiekt. Wykonaniem robót budowlanych i zabezpieczających, niezbędnych do usunięcia istniejącego zagrożenia katastrofą w budynku byłego klasztorku, zajmie się za kwotę 14.286 złotych firma Galbud Marek Gallas z Bogdanowa.

Podobne artykuły