Dzień obornickich Romów

Dzień obornickich Romów

OBORNIKI. 8 kwietnia przypadał Międzynarodowy Dzień Romów. Upamiętnia on pierwsze spotkanie przedstawicieli Romów z 25 państw, które odbyło się 8 kwietnia 1971 r. Obchody tego dnia są okazją do poszerzenia świadomości o narodzie romskim, jego zwyczajach i tradycjach (romanipen) oraz poznania problemów, z jakimi borykają się oni we współczesnym świecie.

W Obornikach środowisko romskie funkcjonuje od wielu lat. Na stałe zamieszkuje w mieście kilka romskich rodzin, łącznie około 50 osób. Od pewnego czasu funkcjonuje również działające na ich rzecz stowarzyszenie. Problemy i potrzeby środowiska dostrzegają również władze gminy, które są bodaj najbardziej aktywne w kwestii pozyskiwania środków z programów wspierających Romów w całej Wielkopolsce.  Tylko w ubiegłym roku gmina Oborniki w ramach rządowego programu integracji społeczności romskiej uzyskała dotacje na realizację dwóch projektów: 6 tys. zł na „Zakup kompletu podręczników i wyprawki szkolnej dla uczniów pochodzenia romskiego” oraz 21 tys. zł na „Remont mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie w Gminie Oborniki”.

Burmistrz Szrama gościł u siebie pełnomocnika wojewody ds. mniejszości Marię Krupecką, która spotkała się z lokalnymi przedstawicielami mniejszości romskiej, rozważając możliwości współpracy i integracji środowisk romskich w Wielkopolsce. Owocem rozmów, o możliwościach większej aktywizacji Romów w kierunku działań na rzecz społeczności lokalnej, była wspólna organizacja Wianków z Cygańskim Taborem. Obornickim Romom z okazji ich święta życzymy akceptacji, sympatii i trwałej integracji z mieszkańcami Obornik, jak również zachowania niezwykłej, barwnej tożsamości, kultury i tradycji.

Podobne artykuły