Ryczywół przed ogromną inwestycją

GMINA RYCZYWÓŁ. Powstałe w Ryczywole, z inicjatywy wójt Renaty Gembiak -Binkiewicz oraz jej radnych, Przedsiębiorstwo Komunalne przygotowuje się do ogromnej inwestycji związanej z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach.  W tym celu został złożony do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o dofinansowanie owego projektu kwotą 6.493.400 złotych.

Wniosek ryczywolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego otrzymał wysoką ocenę merytoryczną, uzyskując 34 punkty i zajmując III miejsce na liście rankingowej. Tak wysoka lokata gwarantuje otrzymanie gigantycznego, jak na gminę Ryczywół, wsparcia finansowego tak długo oczekiwanej inwestycji.

Podobne artykuły