Spotkanie kobiet aktywnych

Spotkanie kobiet aktywnych

OBJEZIERZE. Stałym punktem w kalendarzu stały się są coroczne objezierskie spotkania liderek z Krainy Trzech Rzek. 4 kwietnia sołtyski oraz prezeski stowarzyszeń z czterech gmin przybyły do Objezierza, by opowiedzieć o swojej pracy na rzecz mieszkańców, ale także, by zainspirować się działaniami swoich koleżanek. Gośćmi specjalnymi tegorocznej konferencji były przewodnicząca sejmiku  Wielkopolskio Zofia Szalczyk oraz wójt Ryczywołu Renata Gembiak – Binkiewicz.

Prezes Małgorzata Najdek, przywitała zebranych gości i zaprosiła panie do aktywnego udziału w konferencji. Jako pierwsza wystąpiła Katarzyna Janecka, reprezentująca Stowarzyszenie NW- Włóczykije, która opowiedziała o inicjatywach realizowanych na terenie gminy Oborniki. Działania stowarzyszenia przyczyniają się do popularyzowania zdrowego i aktywnego trybu życia. Przedstawiła również etapy realizacji projektu, dotyczącego budowy ścieżek Nordic Walking i punktu widokowego w Kowanówku, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców okolicznych miejscowości i turystów z innych regionów.  Kolejną prezentację przedstawiła Monika Koralewska, reprezentująca Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchy Lesie, która przybliżyła temat działania wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej. Opowiedziała między innymi o przeprowadzonej w roku 2016 akcji Szlachetnej Paczki oraz projekcie SucharyCup 2017.

Z zainteresowaniem wysłuchano również wystąpienia Magdaleny Lamentowicz i Aleksandry Henclewskiej, przedstawicielek Stowarzyszenia Fanaberia z Murowanej Gośliny. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności członkiń, realizowane są między innymi projekty dla dzieci np.: pieczenie pierników, pikniki rodzinne; dla młodzieży STREET JEST GIT i inicjatywa dla dorosłych: „Bal z Fanaberią”, który cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców gminy Murowana Goślina.  Ciekawą prezentację przedstawiła prezes Stowarzyszenia AleBabki Dagmara Gruchot. Szereg zaprezentowanych działań w sołectwie i stowarzyszeniu trwale zmieniły społeczność Ryczywołu. Wielkim sukcesem AleBabek jest nawiązanie współpracy z kobietami z Ukrainy, mieszkającymi i pracującymi w gminie Ryczywół. Już w najbliższym czasie AleBabki zorganizują wspólne warsztaty florystyczne dla ryczywolanek i Ukrainek. AleBabki włączają się chętnie we wszelkie akcje charytatywne niosące pomoc potrzebującym.

Zarząd LGD przyznał wyróżnienie Super Liderki W tym roku otrzymała je Katarzyna Janecka. Tytuł Super Liderki to wyraz uznania za szczególne zasługi na rzecz popularyzacji społecznej aktywności kobiet. Ostatnim punktem  był poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Objezierzu pod okiem nauczycielek Beaty Korzeniowskiej, Małgorzaty Kubiak, Małgorzaty Ewertowskiej oraz Anny Wachowiak. Do próbowania wyśmienitych dań osobiście zaprosiła Edyta Mikołajczak. Równolegle ze spotkaniem odbywał się mini-kiermasz rękodzieła, będącego wytworem lokalnych liderek. Uczestniczkom konferencji czas umilił występ zespołu Maniewiacy pod kierownictwem Urszuli Stoińskiej, który swoimi wesołymi przyśpiewkami wprawił Liderki w doskonały nastrój.

Podobne artykuły