W oczekiwaniu na korzystne oferty

POWIAT OBORNICKI. Ostatni dzień marca był dniem otwarcia ofert na przebudowę ulicy Sanatoryjnej w Kowanówku oraz drogi pomiędzy Ludomani i Gorzowem w gminie Ryczywół. – Mamy na ten cel przeznaczone na razie skromne 700 tysięcy złotych. Liczymy na wsparcie zewnętrzne oraz udział finansowy obu gmin – powiedział starosta Andrzej Okpisz.  Wicestarosta nie krył, że z szacunkowego kosztu obu inwestycji może udać się poprzez korzystne oferty przetargowe zaoszczędzić „jakieś” pieniądze, które można by przeznaczyć na zakup kruszywa niezbędnego do wyrównania dziurawych dróg gruntowych powiatu.

Podobne artykuły