Świąteczna Zbiórka Żywności

POWIAT OBORNICKI. W powiecie odbyły się już trzydzieści cztery zbiórki żywności, podczas, których zebrano łącznie 21.297 kg żywności i  przygotowano 3.840 paczek świątecznych. Podczas ostatniej zbiórki zebrano ok. 203 kg żywności i przygotowano 54 paczki świąteczne. Celem zbiórek żywności jest zgromadzenie możliwie dużej ilości podstawowych, pełnowartościowych produktów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne zaopatrzenie dla licznej rzeszy ludzi w trudniejszej sytuacji bytowej. Paczki świąteczne z ostatniej zbiórki żywności zostały przekazane Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Obornikach.

Wszystkie zbiórki były dobrze przygotowane i przebiegały bezproblemowo, a to dzięki skoordynowanym działaniom, dużym zaangażowaniu i współpracy organizatorów zbiórki, do których zaliczyć należ: Wielkopolski Bank Żywności, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Hufca ZHP, Wolontariuszy Klubu Ośmiu z Gimnazjum nr 1 im. UNICEF w Obornikach, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejską, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a  także Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Obornikach. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do tego, że przeprowadzone akcje zbiórek żywności zakończyły się sukcesem. Osobne podziękowania należą się właścicielom i obsłudze sklepów za zrozumienie i przychylną pomoc w zorganizowaniu miejsca zbiórki w ich sklepach oraz bardzo często za własny wkład w powiększenie ilości towarów złożonych w tych miejscach.

Podobne artykuły