Trzeba choć próbować

Trzeba choć próbować

OBORNIKI. Choć ruiny obornickiego klasztoru pofranciszkańskiego nie mają istotnego znaczenia historycznego ni ładnej architektury, to z jednej strony przykro potrzeć, jak rozpadają się coraz bardziej. Dodatkowo stwarzają pewne niebezpieczeństwo dla ludzi. Dotyczy to zwłaszcza jednego ze szczytów, który znacznie odchylił się już od pionu i grozi zawaleniem.

Aby uchronić jeden z najstarszych obiektów w mieście przed katastrofą, burmistrz Tomasz Szrama złożył na ręce wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosek o dotację na prace zabezpieczające. – Szanse na otrzymanie takich dotacji są raczej niewielkie, ale próbować trzeba – usłyszeliśmy komentarz w tej sprawie.

Podobne artykuły