Rada miejska zlikwidowała gimnazja

GMINA OBORNIKI. Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wcześniej projekt został pozytywnie zaopiniowany przez kuratorium oświaty. – Spowodowana reformą zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych – wyjaśnił szef gminnej oświaty Krzysztof Hetmański. Wszystkie gimnazja wygasną.

Gimnazjum nr 3 od 1 września zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 2, nauczyciele gimnazjalni staną się z tą chwilą pracownikami SP2. Nie stracą zatrudnienia, pod znakiem zapytania stają jednak ich nadgodziny. Nauczyciele pozostałych wygasających gimnazjów sukcesywnie będą mieli zwiększane zatrudnienie w tych zespołach szkół, w których dziś te gimnazja się znajdują.  Nauczycielom gimnazjów zostaną zaproponowane godziny w szkołach w Chrustowie, Maniewie i Szkole Podstawowej nr 3. Jeśli nauczyciele będą przechodzić na emerytury zgodnie z wiekiem przyjmą pracę w niepełnych wymiarach w poszczególnych szkołach, to każdy z dotychczas zatrudnionych utrzyma pracę. Może się jednak zdarzyć, ze nauczyciel będzie zatrudniony na łączonym etacie aż w 4 szkołach. Jak już informowaliśmy wcześniej, zmieniane są również obwody szkół.

Obwody Szkoły Podstawowej nr 3 z uwagi na wielkość szkoły zostaną zmniejszone, aby wyeliminować dwuzmianowość, która może wystąpić jednak w najbliższych latach. Obornicka „dwójka” obejmie tzw. starą część miasta, a ulice w rejonie Kowanowa przyłączone zostaną do obwodu w Rożnowie.  Szkoła Podstawowa nr 4 na Osiedlu Leśnym obejmie całe osiedle, również w rejonie za kościołem oraz Bielawy od tzw. „rowu” (ulice wszystkich generałów, które wcześniej przypisane były do SP3). Zmiany te będą dotyczyły uczniów klas I, którzy edukację rozpoczną we wrześniu, tak aby nie dzielić aktualnie istniejących  już klas. Rok 2016 był ostatnim, w którym odbyły sie nabory do gimnazjów.

Do 2019 roku funkcjonować będą też w pewnym wymiarze stare szkoły ponadgimnazjalne, dopiero bowiem w roku 2019 edukację zakończy bowiem tegoroczna klasa pierwsza gimnazjum. Wtedy to gimnazja znikną całkowicie.

Podobne artykuły