Obornickie bezrobocie rekordowo niskie, wskaźniki gospodarcze rekordowo wysokie

POWIAT OBORNICKI. Od kilku miesięcy w powiecie obornickim notuje się najniższe bezrobocie w historii. Wszystkie wskaźniki gospodarcze są z kolei na najwyższym poziomie – rekordowa jest produkcja, a tak ze średni dochód i przychód lokalnych przedsiębiorstw.  Na niespotykaną dotąd skalę wzrosły też obroty w handlu detalicznym.  Oficjalnie bezrobotnymi w powiecie pozostają 1407 osoby. Daje to stopę bezrobocia na poziomie 6,1%. W porównaniu z zeszłym rokiem jest to spadek bezrobocia o ponad 14%. 65% bezrobotnych to kobiety, 51% mieszkańcy wsi.

Tak niskie bezrobocie spowodowało deficyt siły roboczej na rynku pracy. Rekordowo wysoka jest więc liczba wniosków pracodawców, którzy chcą zatrudnić w powiecie obornickim cudzoziemców, gdyż nie mogą znaleźć pracowników. Zdecydowana większość tych wniosków dotyczy zatrudnienia Ukraińców.

Podobne artykuły