Matuszewski nowym dyrektorem RCK

ROGOŹNO. Marcin Matuszewski został wybrany nowym dyrektorem Rogozińskiego Cetrum Kultury. Burmistrz Rogoźna tak uzasadnił ten wybór: Pan Marcin Matuszewski spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o konkursie na ww. stanowisko. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała jego kwalifikacje i predyspozycje do kierowania RCK w Rogoźnie.

Kandydat przedstawił spójny program działania RCK w Rogoźnie na lata 2017-2020, uwzględniający aspekt programowy, organizacyjny i finansowy, a także zawierający bogatą ofertę kulturalną. Obowiązki Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie zostaną powierzone Panu Marcinowi Matuszewskiemu na okres trzech lat. Matuszewski to doskonale znana osoba w lokalnym środowisku. Był on np. reżyserem plenerowych widowisk w Murowanej Goślinie.

Podobne artykuły