Komputeryzują radę miejską

OBORNIKI. Swego czasu jedna z radnych zaproponowała zakupienie dla rady miejskiej laptopów. Zrobiono wówczas analizę kosztów, która pokazała, że byłoby to rozwiązanie znacznie droższe niż przekazywanie radnym dokumentów w formie papierowej. W tym roku z badań przygotowanych przez niezależne firmy audytorskie wynika, iż rocznie w urzędzie miejskim drukuje się ponad 200.000 stron papieru.

Przy uwzględnieniu czasu pracy urzędników potrzebnych do wygenerowania takiej ilości dokumentów oraz kosztów związanych z zakupem papieru, tonerów, a także obsługi maszyn wynika, iż średni minimalny koszt wydruku jednej strony A4 to aż 0,30 zł. Wyliczenie zatem jest bardzo proste, obsługa w wersji papierowej rocznie kosztuje podatników minimum 60.000 zł.  W tej sytuacji podjęto decyzję, aby wdrożyć program eSesja. To nowoczesny pakiet programowy umożliwiający kompleksową integrację wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez rady miejskie Obornik. Umożliwia zarządzanie takimi procesami w radzie jak: przygotowywanie porządków obrad rady miejskiej oraz komisji rady. Skraca też czas niezbędny do przygotowania posiedzeń rady, dystrybucji dokumentów wśród radnych oraz systematyzuje posiedzenia.

W przypadku rad, gdzie ich członkowie posiadają laptopy lub tablety, dodatkowo likwiduje koszty druku materiałów sesyjnych, gdyż pozwala na w pełni elektroniczną dystrybucję dokumentów. Biuro Rady zyskuje doskonałe narzędzie do przygotowywania porządków obrad, drukowania dokumentów sesyjnych, elektronicznego powiadamiania radnych. Dzięki temu radni, urzędnicy czy mieszkańcy, mogą zapoznać się z dokumentami przygotowanymi przez biuro rady, przebywając nawet na dalekich wakacjach. Koszt wdrożenia oprogramowania, wraz z tabletami wyposażonymi w kartę sim, to 31 tys. zł Oznacza to, że eSesja zwróci się po 6-7 miesiącach od wdrożenia. W kolejnych latach oszczędności będą jeszcze większe, bowiem koszt roczny utrzymania systemu to ok 10 tys. zł. W związku z tym oszczędności wynosić mają ok. 50 tys. zł rocznie.

Podobne artykuły