Marcowa narada sołtysów

Marcowa narada sołtysów

OBORNIKI. W środowy poranek, 15 marca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego kolejny raz spotkali się sołtysi z terenu całej gminy, by wspólnie omówić najważniejsze kwestie dotyczące obornickich wsi. Spotkanie rozpoczęto miłym akcentem – życzeniami z okazji obchodzonego niedawno Dnia Sołtysa.

Tuż po nim sołtysi zaangażowali się w niełatwy, lecz bardzo ważny temat, dotyczący rejestracji w bazie dawców szpiku. W spotkaniu wziął udział również przedstawiciel Fundacji DKMS, który zachęcał sołtysów zarówno do samej rejestracji, jak i prowadzenia kampanii informacyjnych w swoich miejscowościach, mających na celu podnoszenie świadomości w tym zakresie wśród społeczeństwa wiejskiego. Zachęcał również do promowania udziału w Dniu Dawcy Szpiku, organizowanym w Obornikach 26 marca. Wśród tematów spotkania znalazła się również kwestia wsparcia osób starszych.

W naradzie wziął udział przewodniczący rady seniorów Eugeniusz Kierstan, który poprosił sołtysów o wsparcie przy przeprowadzeniu ankiet dla seniorów, dotyczących opieki i spraw społecznych. Ale to nie jedyne badanie społeczne o udział w którym poproszono sołtysów. Na naradzie pojawiła się również ankieta ws. aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Oborniki.

Pozostałe kwestie dotyczyły już spraw typowo sołeckich. Krzysztof Sroka, kierownik Biura Promocji i Sportu omówił wstępnie kwestie tegorocznych dożynek. Przemysław Mączyński wyjaśnił formy przygotowania umów najmu i użyczenia świetlic oraz zleceń sprzątania świetlic, przystanków. Kwestie finansowe omówiła natomiast skarbnik Joanna Gzyl.

Podobne artykuły