Mała obwodnica przez most wroniecki w roku 2019

Mała obwodnica przez most wroniecki w roku 2019

OBORNIKI. Wykonawca tak zwanej małej obwodnicy Obornik, która połączy szosę krajową nr 11 z drogą wojewódzką na Czarnków dawnym mostem kolejowym przez Wełnę –  firma Skanska – poinformowała, że obecnie trwają prace projektowe. Termin ich zakończenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to 31 lipca 2017 roku. Dopiero po tym terminie firma będzie mogła przystąpić do realizacji inwestycji.

Inwestycja jest bowiem realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Nie są znane jeszcze szczegółowe rozwiązania a zwłaszcza projekt organizacji ruchu przez Oborniki. Zostaną one dopiero uzgodnione z wszystkimi zainteresowanymi i podane po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej.

Firma ogłosiła, że termin zakończenia budowy małej obwodnicy Obornik przez most wroniecki to 14 sierpnia 2019 roku. Tego dnia nowa trasa drogowa powinna zostać oddana do użytku.  Koszt inwestycji to 14,5 mln zł, z czego blisko 12,4 mln zł pochodzi z pieniędzy Unii Europejskiej.

Podobne artykuły