Ruszyła kontrola kanalizacji

GMINA OBORNIKI. Gmina została objęta kontrolą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ). Kontrolerzy skupią się nad zrzutem nieczystości płynnych. Tu warto pamiętać, że w miejscowościach, gdzie jest kanalizacja, obowiązkiem jest przyłączenie się do niej. Jeżeli ktoś korzystał z przydomowej oczyszczalni ścieków zanim kanalizację wybudowano nie musi się podłączać do kolektora.Tam gdzie kanalizacji zbiorczej nie ma i nie prędko powstanie, pozostaje i wreszcie oczyszczalnia przydomowa. Jej właściciel musi mieć jednak umowę z firmą koncesjonowaną na wywóz nieczystości. W każdym innym przypadku odstępstwo może okazać się bardzo kosztowne.

Inspektorzy WIOŚ zaczęli od pozyskania z PWiK informacji o ilości pobieranej wody. Te dane porównają z ilością odprowadzonych i udokumentowanych ścieków. Już pierwsze takie analizy wypadły zaskakująco.  Akcja kontrolna wywoła wiele pytań. Jedno z nich brzmiało – czy każdy kto mieszka w miejscowości gdzie jest sieć kanalizacyjna musi się do niej podłączyć. Burmistrz wydając warunki zabudowy taki wymóg zapisze i wówczas będzie to obligatoryjne.  Popówko, Urbanie i okoliczne wioski czekają na kanalizację, a ich mieszkańcy pytają – czy mogą liczyć na dofinansowanie przez gminę przydomowych oczyszczalni. Gmina nie dofinansuje tam przydomowych oczyszczalni, bo gdy jest już plan kanalizowania danego regionu, to nie można wydawać pieniędzy dwa razy w tym samym miejscu. Można oczywiście zbudować sobie oczyszczalnię, ale ze środków własnych.

Podobne artykuły