Planowany wyrąb

GMINA OBORNIKI. Nadleśnictwo Oborniki informuje, że od marca do końca maja w drzewostanie między miejscowościami Rożnowo i Kowanówko prowadzone będą prace gospodarcze wynikające z Planu Urządzenia Lasu. Będą one polegały na wykonaniu cięć rębnych, porządkowaniu terenu i odnowieniu lasu w ustawowym terminie. W trakcie prowadzenia prac, w miejscach oznaczonych tablicami, leśnicy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o niewchodzenie na powierzchnie, na której są one wykonywane.

Podobne artykuły