O zdrowie i jakość życia seniorów

O zdrowie i jakość życia seniorów

OBORNIKI. Przedstawicielka jednej z firm medycznych oferowała szeroki zakres usług z takimi dodatkami, jak tele-opieka czy bransoletka życia, łącząca chorego z centralą za pomocą przyciśnięcia jednego guzika. Kontakt z ratownikiem lub lekarzem specjalistą jest wielozakresowy, a łączyć się z nimi można na wiele sposobów. Prócz tego są lekarze z łatwym do nich dostępem oraz szereg urządzeń do badania stanu zdrowia. Oprócz usług medycznych firma świadczy też usługi opiekuńcze, asystenckie czy pieczy zastępczej dla dzieci. Oferta wydaje się być doskonała, propozycji jest wiele, na końcu jak zwykle pozostają koszty. Tu pojawia się szansa na wsparcie z pieniędzy unijnych.

Sam projekt zainteresował obornickich seniorów, bo dotyczy nie tylko tele-opieki, ale i barier architektonicznych czy innych ograniczeń osób zależnych.  Radni rady seniorów zwrócili się do burmistrza z wnioskiem podjęcia działań o wdrożenie tele-opieki, głosując niemal jednogłośnie (dwa głosy przeciw). Inną dziedziną życia osób starszych zajmuje się centrum lecznicze Sanitatis. Jego przedstawicielka Alicja Bezmienow zajmuje się obszarem chorób otępiennych, zdrowiem psychicznym oraz obszarem problemów ruchowych. Sanitatis przyjmuje w Obornikach w danym budynku Banku Handlowego przy ulicy Piłsudskiego, a liczba pacjentów wciąż rośnie. – Nie ma lekarstwa na choroby otępienie, ale można łagodzić ich skutki. By badanie i pomoc była dla seniorów bezpłatna potrzebne jest wsparcie ze strony NFZ. Gdyby seniorzy wystąpili do władz Obornik a te do NFZ, łatwej byłoby uzyskać wsparcie. 

Faktycznie takie wsparcie bardzie ułatwi Sanitatisowi bezpłatne zajmowanie się potrzebującymi o skromnych portfelach. Już wiemy, że obie inicjatywy wesprze rada seniorów, miejska rada młodzieżowa oraz rada miejska.

Podobne artykuły