Żyj zdrowo

Żyj zdrowo

OBORNIKI. W Gimnazjum nr 1 odbyło się w naszej szkole podsumowanie projektu promującego zdrowy styl życia ” Bądź TRENDY – żyj zdrowo”. Celem projektu była realizacja treści prozdrowotnych zawartych w programie profilaktycznym szkoły, wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadamianie uczniom znaczenia ruchu i ćwiczeń fizycznych dla zdrowia oraz odpowiednie odżywianie się. Każda klasa przygotowała własne stanowisko. Były stanowiska sportowe, pierwszej pomocy, profilaktyczne, ze zdrową żywnością oraz kawiarenki z eko – słodyczami.

Podobne artykuły