Spotkanie z Birmą

Spotkanie z Birmą

RYCZYWÓŁ. Biblioteka w Ryczywole zaproponowała swoim czytelnikom podróż po Birmie. Przewodnikiem w tej literacko-fotograficznej wyprawy był Krzysztof Deszczyński, autor książki „Kolory deszcza – Birma. Zdjęcia prowadziły licznie zebranych  Ryczywolan  po kolejnych rejonach tego  tajemniczego kraju, pokazały jego różnorodność  kulturową i religijną a przede wszystkim styl życia prostych ludzi. Komentarz pana Krzysztofa , który czterokrotnie odwiedził Birmę przekonał odbiorców, że warto być otwartym na inność, odważnym w poznawaniu świata, by dostrzec, że ludźmi na całym świecie rządzą te same potrzeby i pragnienia. Mimo inności  jesteśmy wszędzie tacy sami.

Podobne artykuły