Samochód dla Gościejewa

Samochód dla Gościejewa

GOŚCIEJEWO. W Gościejewie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania miejscowej jednostce OSP lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Peugeot Boxer Iuvo Cars. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się na placu przed remizą OSP w Gościejewie. W obecności licznie zaproszonych gości, druhów i druhen prezes jednostki Jacek Szcześniak serdecznie przywitał wszystkich i podziękował za przybycie w ważnym dniu dla społeczności strażaków ochotników.

Punktem kulminacyjnym wieczoru było poświęcenie lekkiego samochodu przez ks. kapelana OSP Wojciecha Rena i proboszcza parafii św. Wita w Rogoźnie prałata Jarosława Zimnego. O przecięcie wstęgi poproszono: burmistrza  Romana Szuberskiego, sołtysa Gościejewa, a zarazem druha, Ludwika Skibińskiego, prezesa gminnego OSP w Rogoźnie Romana Jaśkowiaka, przewodniczącego rady miejskiej, a zarazem druha, Henryka Janusa, prezesa powiatowego OSP Krzysztofa Tomaszewskiego. Końcowego przecięcia wstęgi dokonał sam prezes Jacek Szcześniak. Burmistrz Rogoźna  przekazał na ręce prezesa OSP Gościejewo kluczyki do samochodu.

Podsumowaniem części oficjalnej był krótki pokaz świetlno-dźwiękowy. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich obecnych do sali wiejskiej na ciepły poczęstunek, o który zadbały Panie ze stowarzyszenia „Gościnianka”. Prezes Jacek Szcześniak przywitał ponownie wszystkich. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Na zakończenie prezes OSP Gościejewo  Jacek Szcześniak podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz w imieniu wszystkich druhów podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego Peugeot Boxer Iuvo Cars. Auto nie jest jeszcze gotowe do akcji ratowniczo-gaśniczych z przyczyn technicznych, wymaga bowiem zamontowania sprzętu. Szczególne podziękowania skierowano na ręce pań, które przygotowały uroczystość. Podziękowano też druhowi z OSP Rogoźno, a zarazem fotografowi uroczystości, Krzysztofowi Pietruszczakowi za zaprojektowanie logo jednostki OSP Gościejewo, które można zobaczyć na samochodach pożarniczych.

Podobne artykuły